Blog

Avocat Iasi - Andreea Chelaru

Contestarea deciziei de concediere

În măsura în care salariatul consideră că decizia de concediere este nelegala și/sau netemeinica poate formula contestatie împotriva acesteia, în termen de 45 zile calendaristice de la data comunicarii, la instanta de judecata.
Pe calea contestatiei se poate solicita instanței sa dispuna anularea deciziei de concediere ca fiind nelegala sau/și netemeinică și obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri bănești egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care contestatorul ar fi beneficiat în calitate de salariat al angajatorului, de la data concedierii și până la data plății efective.
În situația în care salariatul dorește sa se întoarcă la locul de muncă ca urmare a anulării deciziei de concediere, poate solicita instanței de judecată sa dispuna si reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii. In caz contrar, contractul individual de munca va înceta de drept la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus anularea deciziei de concediere.
Dacă prin desființarea locului de munca și concedierea salariatului s-a produs și un prejudiciu moral și se face dovada acestui prejudiciu, se va putea solicita instanței și obligarea angajatorului la plata de daune morale.
De asemenea, dacă s-au avansat și cheltuieli de judecată (onorariu de avocat, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuieli de transport, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului), se va putea solicita pe calea contestatiei și obligarea angajatorului la plata acestor cheltuieli.

Contestația împotriva deciziei de concediere trebuie sa conțină toate elementele unei cereri de chemare în judecată, respectiv: numele și prenumele, domiciliul sau reședința, codul numeric personal si, daca este cazul, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar ale salariatului, iar pentru angajator, denumirea și sediul sau și, dacă sunt cunoscute, numărul de înregistrare la registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice;
În constatare se va preciza obiectul cererii de chemare în judecată (anularea deciziei de concediere, plata despăgubirii bănești, reintegrarea, plata daunelor morale, a cheltuielilor de judecată) precum și toate motivele de fapt și de drept ale contestatiei. Aici se vor arată toate motivele de nelegalitate și de netemeinicie ale deciziei de concediere.
Deși în litigiile de munca sarcina probei aparține angajatorului, contestatorul trebuie, sub sancțiunea decăderii, sa propuna toate probele de care înțelege să se folosească în cadrul procesului (inscrisuri, interogatoriu, martori, etc.) prin aceeasi contestatie.
Hotararea Tribunalului de admitere sau de respingere a contestatiei este executorie, aceasta putand fi pusă în executare de la momentul comunicarii catre partea careia ii profita soluția.

Divortul in Romania pentru persoanele aflate in strainatate

Programari

Avocat Iasi - Andreea Chelaru

    Telefon:
+40 (744) 484 136
 •     Orar:
  Luni - Vineri: 9:00 - 17:00
  Sambata - Duminica: Inchis


   ×

   Hello!

   Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

   × Whatsapp