Blog

CONSIMTAMANT DEPLASARE STRAINATATE MINOR

SUPLINIREA CONSIMŢĂMÂNTULUI CELUILALT PĂRINTE PENTRU DEPLASAREA MINORULUI ÎN STRĂINĂTATE

SUPLINIREA CONSIMŢĂMÂNTULUI CELUILALT PĂRINTE PENTRU DEPLASAREA MINORULUI ÎN STRĂINĂTATE

Deplasarea copiilor în ţară şi în străinatate se realizează cu înştiinţarea şi acordul ambilor părinti; orice neînţelegeri între acestia cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească, conform art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

Potrivit prevederilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004: ” deplasarea copiilor in tara si in strainatate se realizeaza cu instiintarea si acordul ambilor parinti; orice neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acestui acord se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca, iar conform dispozitiilor art. 30 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 248/2005 minorilor li se permite iesirea din tara numai daca sunt insotiti de o persoana majora si, in situatia in care calatoreste impreuna cu unul din parinti, numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte din care sa rezulte acordul sau cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia. ”

Avand in vedere ca Noul Cod Civil stabileste exercitarea autoritatii parintesti in comun, ambii parinți au un rol important in ceea ce priveste stabilirea elementelor definitorii pentru copilul minor, cum ar fi statutul juridic al acestuia, asistenta medicala, educatia, instruirea religioasa sau activitatile extracurriculare.

Din pacate, una din cele mai frecvente situatii este aceea in care, dupa divort, unul din parinti nu isi da acordul pentru ca minorul sa paraseasca tara imreuna cu celalalt parinte, motivele variind de la caz la caz, fie din dorinta de rabunare, orgolii personale, situatii nejustificate sau chiar situatii- limita in care unul din parinti este de negasit pentru a-si da acordul in acest sens.

Declarația pentru ieșirea minorului din țară este un act necesar la frontieră pe care părintele ce nu îl însoțește pe minor în călătoria în afara țării trebuie să-l facă la notariat sau, dacă se află în străinătate, la Consulatul/Ambasada României. Această declarație va fi necesară pentru copiii minori cu cetățenie română doar la ieșirea din România, nu și la revenirea în țară.

Declarația poate fi dată și în fața unui notar străin, caz în care trebuie supralegalizată sau apostilată conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.
Declarația se poate da pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data întocmirii, potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 169/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 3 octombrie 2016.

Condiţiile în care poate ieși din țară un copil minor
Poate părăsi teritoriul României copilul minor care are paşaport sau carte de identitate şi, după caz, călătorește:

a) însoţit de ambii părinti;

b) cu unul dintre părinți și prezintă declaraţia notarială din partea celuilalt părinte, din care rezultă acordul celui din urmă cu privire la efectuarea călătoriei sau face dovada decesului celuilalt părinte prin certificat de deces, hotărâre judecătorească definitivă de declarare a morţii, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare ale României în străinatate. De asemenea, în cazul dispariției părintelui, se va prezenta hotărâre judecătorească de constatare a dispariției;

c) cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor prezintă hotărare judecătorească ramasă definitivă şi irevocabilă prin care minorul i-a fost incredinţat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorități părintești (în cazul divorțurilor pronunțate după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil). Va fi necesară declarație notarială din partea celuilalt părinte în toate cazurile în care din hotărârea de divorț rezultă că părinții exercită în comun autoritatea părintească a minorului, cunoscută și sub numele de „custodie comună”;

d) însoţit de o terţă persoană fizică majoră, numai dacă aceasta prezintă extrasul de cazier judiciar valabil şi declaraţia ambilor părinţi sau a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care cuprinde acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective și datele de identitate ale însoţitorului. Duplicatul declarației eliberat de notar şi originalul certificatului de cazier judiciar se prezintă autorităților de la punctul de trecere a frontierei prin care se iese din ţară.

e) in situatia in care copilul are resedinta permanenta intr-o alta tara si parintele alaturi de care calatoreste in strainatate poate dovedi aceasta situatie

Calitatea de însoţitor o poate avea şi o persoană din cadrul unei societăţii comerciale autorizate să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. Majoritatea companiilor aeriene oferă (contracost) un serviciu prin care un reprezentat al companiei îl va putea însoți pe copilul minor. În acest caz, se vor mai solicita la frontieră şi documente din care să rezulte calitatea acestei persoane care il va insoti pe copilul minor.

Despagubiri in urma accidentelor rutieredespagubiri accidente autoacte divortActe necesare pentru divort

Programari

Avocat Iasi - Andreea Chelaru

    Telefon:
+40 (744) 484 136
 •     Orar:
  Luni - Vineri: 9:00 - 17:00
  Sambata - Duminica: Inchis


   ×

   Hello!

   Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

   × Whatsapp